Arbeten i sommar

Under sommaren kommer ett antal arbeten att utföras på Idtjärnsgatan och Lilla Idtjärnsgatan.

Det handlar främst om underhållsarbeten och städning.

Exakt när jobben utförs och i vilken ordning är inte klart ännu. Det kan också hända att vissa jobb skjuts lite framåt.

Här är jobblistan som presenterats av Ragnar Granbom:

 

Lagning av betongmuren på Idtjärnsgatan strax ovanför den stora blomkrukan.

Asfaltering vid samma mur.

Asfaltering vid p-platsen närmast återvinningen.

Målning av samma P-plats efter asfaltering.

Tvätt av garagen på Lilla Idtjärnsgatan.

Tvätt av soprummen.

Borttagning av ogräs mellan sten och kanter, vid gångar och trappor mm.

Justering av trappor som har satt sig och blivit skeva.

Reparation av garage högst upp på Idtjärnsgatan. Byte av panel och målning.

Justering av stenläggningen på Lilla Idtjärnsgatan vid soprum nr 6.

Reparation av garageportar som är påkörda.

Byte av brädor på bänkar.

Byte av brädor på trappräcken.

Rensning och plantering vid infarten vid soprum nr 7.