Parkering

På Idtjärn finns 96 parkeringsplatser för bilar i anslutning till garagen. Platserna är till för besökande, men används också av boende som har mer än en bil. Samtliga platser är avgiftsbelagda.

85 av platserna är reserverade för personbilar. Elva platser är reserverade för bilar registrerade som lätt lastbil.  Personbilar får inte parkeras på dessa platser.

Trycket på p-platserna är hårt och fastighetsägare är uppmanade att i första hand parkera i sina garage.  Vissa av p-platserna är trånga och den som parkerar bör vara försiktig vid öppning av dörrarna.

Parkeringen kostar 3 kronor per timme eller 150 kronor per månad vid långtidsparkering.

P-tjänst Väst kontrollerar parkeringarna och anlitar Parkster för avgifterna.

Platserna för större bilar

De elva platser där lätta lastbilar kan parkera finns på Lilla Idtjärnsgatan vid den så kallade snedparkeringen (nio platser) och längst upp mot en garagegavel (två platser). Dessa elva platser saknar den lilla personbilen på informationstavlorna.

 

 

 

 

 

 

Så här är p-platserna skyltade. Den lilla bilen betyder att endast personbilar får parkeras här.

Så här fungerar Parkster.
Klicka på bilden!