Select your language at the top of the page

P-avgifterna i nytt system

P-tjänst i Väst avslutar sitt samarbete med SMS Park. Ny betalningspartner blir istället Parkster.

Förändringen gäller alla parkeringsplatser på Idtjärnsgatan och Lilla Idtjärnsgatan.

Redan från måndag den 8 juni kan parkeringen betalas via Parkster. Skyltarna byts under veckans lopp. Pågående parkeringar som startats i SMS Parks app avslutas när tiden löper ut. Detta ärsärskilt viktigt för dem som har månadsparkering. När den pågående månadsparkeringen löper ut, måste alltså en ny månad startas i Parksters app.

Ingen personlig information kommer att föras över från det gamla systemet till Parkster. Man börjar från noll i den nya appen.

Alla rekommenderas att genast skapa ett konto hos Parkster och att ladda ned deras app. Den finns för iPhone, iPad, Android och Windows Phone.

Parksters hemsida finns på denna adress https://www.parkster.com/se/

         

Skapa ett konto                                    Betala i appen

Den här förändringen beror på att P tjänst i Väst byter samarbetspartner. Styrelsen för samfälligheten har inte något att göra med det beslutet.

Den som ofta parkerar i Angered Centrum bör vara välbekant med Parkster som tar in p-avgifterna även där.