Select your language at the top of the page

Återvinning i två soprum

Inom den närmaste tiden kommer soprum 6 och 7 på Lilla Idtjärnsgatan att få behållare för återvinning. Denna satsning görs för att underlätta återvinning för de fastigheter som ligger längst ifrån återvinningscentralen längst upp på Idtjärnsgatan.

De två soprummen får kärl för plastförpackningar, pappersförpackningar, tidningar, metallförpackningar och färgade och ofärgade glasförpackningar. Kärl för kompost och restavfall kommer att finnas kvar. Antalet kärl för restavfall minskar till tre.

Kostnaden för tömning av de nya kärlen är blygsam och styrelsen räknar med att den ska ”betalas” genomatt mängden restavfall minskar. Allt avfall som läggs i kärlen för restavfall vägs och manbetalarförvikten.

De nya kärlen ska användas på exakt samma sätt som kärlen vid återvinningsstationen på Idtjärnsgatan.

Det innebär att de bara får användas till förpackningar, inte till andra saker av papper, plast, metall eller glas. Det är Renovasom tar hand om avfallet.

Den här satsningen kommer att utvärderas efter ett tag. Soprum 8, som ligger längst upp på Lilla Idtjärnsgatan, får inte nya kärl. Utrymmet räcker inte till.

Här ligger soprum 6 och 7.

Så här ska det se ut i soprum 7.