Select your language at the top of the page

Nya platser för större bilar

Ytterligare två parkeringsplatser finns nu för parkering av större bilar än personbilar. Platserna – som är nygjorda – finns långt upp på Lilla Idtjärnsgatan vid gaveln till den första garagelängan.

Detta innebär att små lastbilar nu har möjlighet att parkera på sammanlagt 11 platser. Sedan tidigare är ju platserna på snedparkeringen, längre ned på Lilla Idtjärnsgatan, också tillgängliga för små lastbilar.

Personbilar ska inte parkeras på dessa platser om andra platser för personbilar finns lediga.

                 


Alla andra p-platser på Idtjärnsgatan och Lilla Idtjärnsgatan är markerade med en skylt som visar en personbil. Det innebär alltså att det på dessa platser inte är tillåtet att parkera andra fordon än sådana som är registrerade som personbilar.


Denna information finns på andra språk på www.idtjarnet.se/tvaplatser

This information is available in other languages ​​at www.idtjarnet.se/tvaplatser