Om oss

Idtjärnet Västra är ett villaområde i Rannebergen i Norra Göteborg. Här finns 160 radhus och fristående hus mitt i naturen.

Området - som byggdes 1983 - ligger i ett naturskönt område på gränsen till naturreservatet Vättlefjäll.

Samfälligheten förvaltar alla gemensamma ytor: gångvägar, parkeringar, gårdar, lekplatser och grönytor. Även garagen ägs av samfälligheten. Det finns ett garage med förråd till varje hus och i garagelängorna ligger de gemensamma soprummen som samfälligheten ansvarar för. Föreningen förvaltar också kvartersgården Idstugan, områdets TV-anläggning och vattenledningar.

Alla husägare är medlemmar i samfälligheten.

På den här webbplatsen får du reda på mer om området och samfälligheten. Mycket av informationen riktar sig till dem som bor i området. Men den som vill flytta hit kan också hitta ett och annat matnyttigt.

Hitta till oss