Sopor och avfall

All hantering av sopor och avfall i Göteborgs Stad är baserad på återvinning. Så mycket som möjligt ska återvinnas. Miljöfarligt avfall ska tas om hand. Göteborgs Stad har en bra webbsida som berättar hur sophanteringen fungerar i kommunen. Besök den här.

I vårt område finns två platser att lägga avfall: soprummen och återvinningsstationen.

Kostnaden för tömning av sopor i soprummen ingår i samfällighetsavgiften. Ju mindre som läggs i soprummen, desto lägre blir kostnaden för samfälligheten.

Tömningen av behållarna på återvinningsplatsen belastar inte föreningen.

Det som inte passar i soprummen och i återvinningen får man själv köra till en återvinningscentral.

 

Soprummen

I soprummens behållare och tunnor läggs så kallat restavfall och matavfall.

Restavfall är det som blir över när allt annat är sorterat. Den första sorteringen man kan göra är att skilja ut matavfallet och lägga det i den bruna tunnan.

Allt annat som går att sortera ska hamna i återvinningsstationen på Idtjärnsgatan eller i de soprum som har kärl för förpackningar.

Förpackningar, batterier, elektronik, grovsopor, miljöfarligt avfall med mera, ska alltså inte hamna i de gröna och bruna tunnorna i soprummen.

Alla fastigheter har nyckel till soprummen i garagelängorna.

 

Soprummen 6 och 7 på Lilla Idtjärnsgatan är kompletterade med kärl för återvinning.

I kärlen slängs förpackningar av plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas. Det finns också ett kärl för tidningar.

Soprum 4 och 5 har kärl för förpackningar av färgat och ofärgat glas.

Kartan visar samtliga soprum och återvinningsstationen.

OBS! Följ sorteringsguiden så att det inte blir fel grejer i fel kärl.

Återvinningen

I återvinningsstationen längst upp på Idtjärnsgatan lägger man förpackningar av papper, glas och metall samt tidningar och batterier. Inget annat ska läggas där.

Stationen servas av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som inte är intresserade av att ta emot annat än förpackningar och tidningar.

Mer om hur återvinningen fungerar finns här.

Återvinningsstationen är till för alla - alltså inte bara för oss som bor på Idtjärnet.

Nedskräpning anmäls på FTI:s webbplats eller per telefon 020-0880311. Stationens ID-nummer är 7804.

Återvinningscentral

Det avfall som inte kan läggas i soprummen eller i återvinningen, måste alla fastighetsägare själv ta hand om. Om exempelvis färgburkar ställs in i ett soprum, så är det ingen som tar hand om dem. Detsamma gäller om en gammal TV eller gamla möbler ställs vid återvinningen.

Den som har den typen av avfall - vilket alla har - måste själv transportera det till en återvinningscentral. Den närmaste ligger i Alelyckan. Här finns en förteckning över alla centraler och vad som krävs för att lämna avfall där.

Alla personer som är myndiga och folkbokförda i Göteborg kan få ett kort som ger rätt till ett obegränsat antal fria besök på återvinningscentralerna.