Vattnet

Varje fastighet betalar själv för det vatten som används. Vattenförbrukningen framgår av den vattenmätare som finns i huset.

Avläsningen görs av samfällighetsföreningen och kostnaden hamnar en gång i kvartalet på fakturan för samfällighetsavgiften.

Avläsningen sker genom att gå runt i området och via en dator koppla upp sig till varje mätare.

Avläsningen görs av styrelseledamöterna Doris Pettersson och Alejandra Bark. I undantagsfall - om fjärravläsningen inte fungerar - kan de behöva få tillgång till mätaren inne i huset. Vi ber i så fall fastighetsägaren låta Doris och Alejandra komma in till mätaren.

Vattnet i huset kan stängas av med de röda kranar som sitter på varje sida av vattenmätaren. Detta är lämpligt att göra vid arbete med vattenledningar eller läckor inne i huset.

Om en läcka uppstår FÖRE vattenmätaren (detta har hänt) måste vattnet stängas av vid huvudkranen i området.

Följ i detta fall följande procedur:

  • Ta omedelbart kontakt med samfällighetens fastighetsskötare Ragnar Granbom, tel  0705-308158. Han stänger av vattnet vid huvudavstängningen.
  • Ta direkt kontakt med rörfirma för akut reparation. De flesta rörfirmor har jourservice. Denna åtgärd ansvarar fastighetsägaren för.
  • Ta också kontakt med aktuellt försäkringsbolag och anmäl vattenskada.

Varje fastighetsägare ansvarar för ledningar i huset och i marken fram till tomtgränsen. Vid gränsen går ansvaret över till samfällighetsföreningen.

Vid flytt görs energideklarationen av fastighetsägaren/säljaren.  Det är därför viktig att själv spara uppgifterna om vattenförbrukningen. Uppgifter finns på avin som kommer varje kvartal.

När våra hus byggdes 1983, blev hela Idtjärnet en bostadsrättsförening. Man skapade därför inte vattenkranar "i gatan" vid varje hus. Om vattnet ska stängas av, måste det alltså ske med en huvudavstängning.

Den här typen av vattenmätare finns i varje hus. Vattnet kan stängas av med de röda kranarna. Det finns dock vattenrör "före" mätaren. Om det uppstår en läcka i det röret, måste vattnet stängas av vid en huvudkran. Se mer om detta i texten till vänster.