TV-anläggningen

På Idtjärnet finns en TV-anläggning. TV-signalen distribueras via ett koaxialnät som installerades när området byggdes 1983. Varje hus har alltså ett uttag för TV.

För tillfället finns 17 kanaler tillgängliga i nätet, som är helt digitaliserat.  All viktig utrustning och antenner finns i teknikhuset i början av Idtjärnsgatan.

Närmare information om hur TV-anläggningen utnyttjas på bästa sätt finns hos AT Installation som sköter nätet på uppdrag av samfälligheten.