TV-anläggningen

På Idtjärnet finns en TV-anläggning. TV-signalen distribueras via ett koaxialnät som installerades när området byggdes 1983. Varje hus har alltså ett uttag för TV.

I nätet finns sex kanaler.  All viktig utrustning och antenner finns i teknikhuset i början av Idtjärnsgatan.

Kanalerna är desamma som de fria kanalerna i det marksända nätet, d v s:

Svt1

Svt2

Tv4

Tv6

Svt Barn/Svt24

Kunskapskanalen