Riktlinjer

Idstugan är kvartersgård på Idtjärn och ägs av Idtjärnet Västra Samfällighetsförening. Samtliga fastighetsägare på Idtjärn är medlemmar i föreningen och äger därmed Idstugan tillsammans.

Dessa riktlinjer gäller vid uthyrning av Idstugan. Uthyrningen sköts av kvartergårdskommittén som utses av samfällighetsföreningens styrelse. Kommittén ska bestå av minst två medlemmar som solidariskt delar på arbetet.

Med riktlinjerna som grund, beslutar kommittén självständigt om alla ärenden som har med uthyrningen att göra.

Om en fastighetsägare i föreningen inte är nöjd med kommitténs beslut, kan frågan hänskjutas till styrelsen. Kommitténs beslut gäller tills styrelsen fattat sitt beslut.

Idstugan är till för de boende på Idtjärn och kan hyras av fastighetsägare som vill ordna fest och fira bröllop, examen eller liknande.

Samfällighetsföreningen använder Idstugan för sina möten och andra aktiviteter som berör föreningen.

Föreningens aktiviteter har företräde, men kvartersgårdskommittén ska vid eventuella kollisioner försöka lösa frågan på ett sätt som båda parter kan acceptera.

Idstugan är inte möjlig att hyra julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton och midsommarafton. Uthyrning sker inte heller under juli och augusti.

Kommersiell, politisk eller religiös verksamhet får inte förekomma i Idstugan.

Ytterligare regler vid uthyrning finns i dokumentet Hyresavtal för Idstugan inklusive regler för uthyrningen.

Bokning av Idstugan sker hos kvartersgårdskommittén och ska ske i god tid. Förfrågan om bokning ska ske via SMS eller telefon, dock inte senare än kl 21.

Bokning kan bara göras av fastighetsägare på Idtjärn. Denne ska underteckna hyresavtalet (och därmed godkänna reglerna för uthyrning) och delta i överlämningen av den städade lokalen till kvartersgårdskommittén.

 

 

 

November 2022