FAQ - Vanliga frågor

Måste jag som fastighetsägare vara med i samfällighetsföreningen?

Ja, det måste du. Föreningen förvaltar de gemensamma anläggningarna inom vårt område: gångvägar, parkeringar, lekplatser, gårdar, grönytor, garage, soprum, teknikhus, Idstugan, centraantennanläggning, vattenledningar m m. Alla i området är beroende av att dessa förvaltas på ett bra sätt. Styrelsen, som väljs av årsstämman, ansvarar för förvaltningen.  Reglerna om samfällighetsföreningar finns i Lagen om samhälligheter. Den hittar du här.

--

Lampan på förstukvisten har slocknat. Vad ska jag göra?

Du köper en ny lampa och skruvar i den. Dessa lampor är en del av belysningen i området tillsammans med gatlyktorna. Elen belastar inte din privata elräkning, men du har ansvar för att lampan fungerar. Det är inte tillåtet att ta ut el till sig själv ur den ledning som förser lampan med ström.

--

Vad behöver jag göra om jag flyttar?

Fastighetsägare som säljer sitt hus skall meddela sina nya adress och uppgift om vem som köpt huset till RB Fastighetsägare AB, tel 018-66 01 60. El- och vatten skall läsas av och regleras mellan säljare och köpare. Säljaren kontaktar Doris Pettersson (tryck här för epostadressen) för diskussion om vattenavläsning och energideklaration.

--

Vem ska hålla ordning på gångvägen utanför mitt hus?

Du måste själv ansvara för att gångvägen är ren på sommaren och snöfri på vintern. Föreningen har avtal med en entreprenör som sköter snöröjning. Men ibland tar det lite tid innan snöplogen kommer. I ett sådant läge måste du själv skotta utanför huset. Tänk på att brevbärare, tidningsbud och andra måste kunna ta sig fram.

--

Får jag köra in min bil på gården?

Ja, det får du om du behöver lasta tunga saker eller köra bort skräp eller liknande. Bilen får däremot absolut inte parkeras på gården. Alla gångvägar måste hållas fria om utryckningsfordon behöver komma fram. Alla fastigheter har nyckel till bommarna vid infarten till gården. Om nyckeln tappas bort, går det att köpa en ny. Kontakta Ragnar Granbom i så fall.

Hur skyddar jag mej från inbrott?

Det finns flera saker du kan göra för att skydda dej från inbrott. Du kan kan skydda ditt hus med bra lås och larm. Och du kan ta hjälp av grannarna när du är bortrest. Här hittar du en bra webbsida från organisationen Grannsamverkan, som ger tips och råd.

Grannsamverkan är en organisation som består av många intressenter, exempelvis Polisen och försäkringsbolag. Läs mer om detta här. 

Här finns filmer om grannsamverkan.

--

Vem ansvarar för el, vatten och avlopp?

Fastighetsägaren ansvarar för alla ledningar på sin egen tomt. Vid tomtgränsen går ansvaret över till föreningen.

Vattenförbrukningen läses av av föreningen och avgiften hamnar på samma räkning som samfällighetsavgiften. Avtal om el tecknas mellan fastighetsägaren och valt elbolag. Varje fastighet har en elcentral. Huvudsäkring och elmätare finns i elskåp på varje gård.

--

Mitt hus skuggas av träd som står på kommunens mark. Får jag ta ned dem?

Nej, det får du inte utan tillstånd. Att fälla träd på någon annans mark kan bli mycket dyrt. Här finns instruktioner om hur du ska göra om du vill ha bort träd från kommunens mark.

--

Varför är gårdarna döpta efter djur?

För att det ska vara lättare att orientera sig i området. Gårdarna på Lilla Idtjärnsgatan har namn efter fåglar och på Idtjärnsgatan är gårdarna namngivna efter däggdjur.

Här finns en karta som visar namnen på alla gårdar.