Laddning av bilar

Vi har två platser för laddning av elbilar.

En finns på Idtjärnsgatan ytterst i den första parkeringen till höger. Den andra finns längst upp på Lilla Idtjärnsgatan mellan två garagebyggnader.

Platserna är inte p-platser. De får bara användas av eldrivna bilar. Laddningen kostar 5 kronor per kilowatt (kW) och bilen ska flyttas när laddningen är klar.

Systemet går över till timpris när bilen är fulladdad. Därefter kostar det 5 kronor i timman.

Den som ställer en bil på en laddningsplats utlan att ladda, får en p-bot. P-tjänst i Väst lappar bilar som inte har laddningssladden ansluten.

Här finns laddplatserna:

Ingen laddning på gårdar

Det är inte tillåtet att köra in bilar på gårdarna och ladda dem med sladd från huset.

Elen i husen är normalt sett inte anpassad till laddning av bilar. Dessutom finns faror med att ha lösa sladdar på gångbanorna.

Systemet för laddning leveras av företaget Rexolution. Så här beskrivs hur det fungerar. Allt sköts i en app som laddas ned till en smartphone.


Det finns för närvarande ingen möjlighet att ladda en elbil i ett garage. Matningen av el till garagen håller inte för detta.

Det är absolut förbjudet att försöka ladda genom att ansluta till det uttag som används för garageportens motor. I ett sådant fall utlöses en säkring, vilket resulterar i att hela garagelängan blir strömlös. Portarna går då inte att öppna.