Laddning av bilar

Vi har två platser för laddning av elbilar.

En finns på Idtjärnsgatan ytterst i den första parkeringen till höger. Den andra finns längst upp på Lilla Idtjärnsgatan mellan två garagebyggnader.

Platserna är inte p-platser. De får bara användas av eldrivna bilar. Laddningen kostar 5 kronor per kilowatt (kW) och bilen ska flyttas när laddningen är klar.

Systemet går över till timpris när bilen är fulladdad. Därefter kostar det 5 kronor i timman.

Den som ställer en bil på en laddningsplats utlan att ladda, får en p-bot. P-tjänst i Väst lappar bilar som inte har laddningssladden ansluten.

Här finns laddplatserna:

Systemet för laddning leveras av företaget Rexolution. Så här beskrivs hur det fungerar. Allt sköts i en app som laddas ned till en smartphone.


Det finns för närvarande ingen möjlighet att ladda en elbil i ett garage. Matningen av el till garagen håller inte för detta.

Det är absolut förbjudet att försöka ladda genom att ansluta till det uttag som används för garageportens motor. I ett sådant fall utlöses en säkring, vilket resulterar i att hela garagelängan blir strömlös. Portarna går då inte att öppna.