Fibernätet

Sedan 2016 finns ett fibernät på Idtjärn.

Nätet ägs och förvaltas av Telia Wholesale (f d Skanova), som är ett dotterbolag till Telia.

Samfälligheten har alltså inget att göra med hur nätet fungerar eller sköts. Fibern ligger i de rör som innehåller det gamla telefonnätet av koppar och som går till alla fastigheter.

Varje fastighetsägare bestämmer själv vilka tjänster som skall levereras i fibernätet genom avtal med olika leverantörer. Här finns en förteckning över tillgängliga leverantörer. Man måste söka på sin gatuadress.

Om en fastighet inte är ansluten till fibernätet kan man kontakta Öppen Fiber, som är Telias varumärke för fibernät. Om en nyinstallation av fiber kräver grävning på samfällighetens mark, måste styrelsen lämna tillstånd till det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det här skåpet finns en kopplingspunkt för fibernätet.