Parkering

Varje fastighet på Idtjärn har ett garage. Där får 159 bilar plats.

Därutöver finns 96 parkeringsplatser för bilar i anslutning till garagen. Platserna är till för besökande, men används också av boende som har mer än en bil. Samtliga platser är avgiftsbelagda.

85 av platserna är reserverade för personbilar. Elva platser är reserverade för bilar registrerade som lätt lastbil.  Personbilar får inte parkeras på dessa platser.

Trycket på p-platserna är hårt och fastighetsägare är uppmanade att i första hand parkera i sina garage.  Vissa av p-platserna är trånga och den som parkerar bör vara försiktig vid öppning av dörrarna. Ett antal nya platser har skapats de senaste åren, men det finns inte längre någon mark som kan användas för parkering. Den så kallade detaljplanen reglerar vad samfälligheten får använda sin mark till och vårt område är dessutom omgivet av kommunägd mark som samfälligheten inte kan disponera.

Parkeringen kostar 5 kronor per timme eller 200 kronor per månad vid långtidsparkering.

P-tjänst Väst kontrollerar parkeringarna och anlitar Parkster och Easy Park för avgifterna.

24-timmarsregeln

P-platserna för personbilar är skyltade med en 24-timmarsskylt. Det betyder att en bil bara får parkera där 24 timmar i följd. Denna regel tillämpas endast när föreningen begär detta av P-tjänst i Väst. Exempel på sådana fall är när ett fordon är avställt eller har körförbud av andra anledningr. Regeln tillämpas också då det är uppenbart att ett fordon inte tillhör eller nyttjas av boende i området. De om bor på Idtjärn och har fordon som är i ordinarie bruk kan parkera över helger eller vid semestrar utan att riskera p-avgift.

Platserna för större bilar

De elva platser där lätta lastbilar kan parkera finns på Lilla Idtjärnsgatan vid den så kallade snedparkeringen (nio platser) och längst upp mot en garagegavel (två platser). Dessa elva platser saknar den lilla personbilen på informationstavlorna.

 

Så här ser skyltningen ut vid platserna för lätta lastbilar.

 

 

 

 

Så här är p-platserna för personbilar skyltade. Den lilla bilen betyder att endast personbilar får parkeras här. Observera 24-timmarsskylten.

Så här fungerar Parkster.
Klicka på bilden!