Select your language at the top of the page

Sortera mera

Soprum 4 och 5 har nu fått tunnor för färgade och ofärgade glasförpackningar. Det är ett led i kampanjen Gör rätt!  med soporna.

Ju mer vi sorterar – och inte lägger förpackningar i de gröna tunnorna – desto mindre kostar sophämtningen för vår gemensamma ekonomi.

De nya tunnorna har orange färg och ser ut så här. De kom på plats för en tid sedan. Vi uppmanar alla som använder soprum 4 och 5 att sortera sina glasförpackningar (flaskor och burkar) i tunnorna. Kapsyler och lock av metall läggs i metallåtervinningen i återvinningsstationen på Idtjärnsgatan eller i miljösoprum 6 och 7.

Kartan visar våra åtta soprum och vad som kan läggas i dem. Det finns många möjligheter till sortering.

Att sortera sitt avfall är bra för miljön och stödjer arbetet för ett hållbart samhälle. Det är också bra för vår gemensamma ekonomi.

Återvinningsstationen på Idtjärnsgatan och miljösoprum 6 och 7 har behållare för många typer av förpackningar.

Sortera ut förpackningar innan avfall läggs i den gröna tunnan!
Det är inte svårt att göra rätt!

Här finns infobladet som pdf

Så här ser tunnorna ut:

Soprumskarta