Select your language at the top of the page

Asfaltering Lilla Idtjärnsgatan

Tisdagen den 24 oktober asfalteras p-platsen för lätta lastbilar på Lilla Idtjärnsgatan. Det betyder att alla bilar måste vara borta före kl 7 på tisdagsmorgonen. Platserna kommer att markeras med koner och band.

Under tiden arbetet pågår får lätta lastbilar parkeras på platser som är avsedda för personbilar.

Denna p-plats ska asfalteras. Inga bilar här den 24 oktober.

Arbetet beräknas vara klart under tisdagen. Det är mycket viktigt att bilar är borta från denna plats senast kl 7 på morgonen den 24 oktober. Inga bilar får parkeras där under eftermiddag/kväll dagen före.

Mellan 23 och 25 oktober får lätta lastbilar alltså parkeras på andra platser utan att få felparkeringsavgift.