Select your language at the top of the page

Högre avgifter nästa år

Samfällighetens ekonomi har klarat sig bra under 2023 trots att kostnadsläget har blivit högre på snart sagt alla varor och tjänster.

För nästa år väntar tyvärr ännu mer kostnadsökningar. Göteborgs Stad har fattat beslut om högre avgifter för både vatten och sopor. Det kommer att påverka alla boende på Idtjärn.

Vattenavgiften ökar med tre kronor per kubikmeter och hamnar på 28,50 plus moms. Samfälligheten läser av förbrukningen för varje fastighet och kostnaden kommer kvartalsvis på samma faktura som samfällighetsavgiften. Alla boende kan påverka hur mycket dyrare den totala vattenräkningen blir genom att vara noga med sin förbrukning av vatten.

Sopavgiften ökar med 12,5 procent. Det är hämtningen av avfallet som läggs i de gröna tunnorna som blir dyrare. Kostnaden för detta är inbakad i samfällighetsavgiften. Styrelsen kommer föreslå stämman i maj att höja samfällighetsavgiften med 100 kr kronor per månad från 1 juni för att klara avgiftshöjningen från kommunen. Men alla kan påverka kostnaden även här. Om allt matavfall läggs i de bruna tunnorna och om alla förpackningar (av papper, plast, glas och metall) sorteras bort från de gröna tunnorna, så minskar våra gemensamma kostnader.

Återvinningen av förpackningar ändras

Från årsskiftet ändras systemet för återvinning av förpackningar. Göteborgs Stad tar över ansvaret för återvinningsstationerna och inom några år ska all förpackningsinsamling ske nära bostaden. I vårt fall betyder detta att alla soprum får behållare för förpackningar. Redan nu är det så i soprum 6 och 7 och delvis i 4 och 5.


Även p-avgiften höjs

Styrelsen har även fattat beslut om att höja timpriset för parkering till 5 kronor från årsskiftet. Priset för månadsparkering ligger kvar på 200 kronor.


God Jul
och
Gott Nytt År  

önskar styrelsen

alla boende på Idtjärnet.