Select your language at the top of the page

Om vår ekonomi

Priserna ökade mycket snabbt under 2022. Detta drabbar hela samhället: privatpersoner, företag, kommuner och staten.

Även samfällighetsföreningen får ökade kostnader och vi vill här redovisa hur det ekonomiska läget är.

Styrelsen beslutade i december om budget för 2023. Vi räknar med att klara våra åtaganden utan att höja samfällighetsavgiften. Men det kan bli besvärligt. Här är de viktigaste faktorerna som påverkar vår ekonomi:

o Avgiften för sophämtning höjdes vid årsskiftet. Hur dyrt detta blir för oss beror på hur mycket sopor som läggs i de gröna tunnorna. Ju tyngre innehåll, desto dyrare blir det. Vi kan själva påverka kostnaden genom att sortera mera genom att lägga matavfall i de bruna tunnorna och lämna förpackningar till återvinning.

o Alla entreprenörer vi anlitar kommer med stor sannolikhet att höja sina priser. Hur mycket dyrare det blir, vet vi inte ännu.

o Elpriserna går ju upp och ner. Föreningens elkostnader är vi inte oroliga för. Vi har ett fast och lågt pris.

o Sedan förra året är alla samfälligheter momspliktiga efter ett beslut av skatteverket som bygger på en dom i EU-domstolen. Vi tar nu ut moms på samfällighetsavgiften. Men istället för att lägga på momsen, har vi delat upp de 1200 kronorna i en avgiftsdel på 960 kronor och moms på 240 kr. Momspengarna går till staten och hamnar alltså inte i föreningens kassa. Våra intäkter sjunker därmed med nästan en halv miljon kronor på ett år.


Dyrare parkering

Styrelsen har beslutat höja månadsavgiften för parkering från 150 kr till 200 kr från 1 mars. Pengarna behövs för markförbättringar och linjemålning.


Dyrare vatten

Göteborgs stad har höjt priset för vatten med åtta procent från årsskiftet. Kostnaden för årets första tre månader kommer på den faktura som ska betalas i maj.