Select your language at the top of the page

Gör rätt med soporna

Det går att få bättre ordning i våra soprum om alla gör rätt. Vi startar nu en kampanj för att öka kunskapen om hur sopor och avfall ska hanteras.

Här är några exempel på fel som görs:

o Avfall läggs på golvet.

o Avfall sorteras inte.

o Avfall som kan återvinnas läggs i tunnan för restavfall eller bara ställs in i soprummet.

o Plast och icke komposterbart avfall läggs i komposttunnan.

o Avfall som ska lämnas till återvinningscentral ställs in i soprum.

o Tunnor för restavfall fylls med för många påsar istället för att välja en annan behållare lite längre in i soprummet.

All hantering av sopor och avfall i Göteborg utgår från  att så mycket som möjligt ska återvinnas. I de gröna tunnorna för restavfall ska bara läggas sopor som inte går att återvinna. I de bruna tunnorna läggs matavfall. Bara de små bruna påsarna får användas.

På Idtjärn finns åtta soprum. Sex av dem har tunnor för restavfall och matavfall. I två soprum på Lilla Idtjärnsgatan (miljörum 6 och 7) kan även förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas.

Förpackningar lämnas naturligtvis också i återvinningsstationen längst upp på Idtjärnsgatan.


Spara pengar så här!

Sortera bort allt som går att återvinna innan du lägger i soporna i den gröna tunnan. Det sänker våra kostnader eftersom vi betalar för vad soporna väger när de hämtas.

Var noga med matavfallet som du lägger i den bruna tunnan. Om det ligger plast och annat som inte går att kompostera, töms tunnan inte. Vi får dessutom en avgift på 600 kr för utebliven tömning och måste beställa en ny tömning som kostar lika mycket. En enda plastpåse i en komposttunna kostar alltså lika mycket som en månads avgift till samfälligheten. Helt i onödan. De pengarna kan vi använda till annat...


Avfall och sopor som inte passar i de gröna och bruna tunnorna - och som inte är förpackningar – ska lämnas till en återvinningscentral.


Vi fräschar nu upp soprummen och sätter upp nya, större och tydligare skyltar för att visa var restavfall och matavfall ska läggas. Skyltarna ser ut så här.

Med detta meddelande kommer också två broschyrer som visar hur man slänger rätt.

Läs dem!

Snälla släng mej rätt berättar vad som ska ligga i den gröna och bruna tunnan.

Snabba Sopguiden berättar hur hela systemet med sophantering fungerar i Göteborg och var man ska lämna sina sopor.


Här ska du lämna soporna

Det finns 8 rum att lämna soporna i.

Nummer 1-5 och 8 har tunnor för restavfall och matavfall.

Nummer 6 och 7 har också tunnor för förpackningar och tidningar.

Inget annat får läggas i tunnor eller på golvet.

Det är inte svårt att göra rätt!