Select your language at the top of the page

Info till nya och ”gamla”

De senaste åren har ungefär 20 hus bytt ägare på Idtjärnet. De som köper hus hos oss blir automatiskt medlemmar i vår samfällighetsförening som äger garage, parkeringsplatser, gårdar, planteringar med mera. Förvaltningen av dessa fastigheter och mark är därför en gemensam angelägenhet som en nyinflyttad måste känna till.

Samfällighetens styrelse har haft ambitionen att besöka alla nyinflyttade och berätta om vad föreningen gör. Under covid-pandemin har detta inte fungerat bra och ett antal nya grannar har inte fått sina besök.

Vi lanserar nu istället ett informationsblad som vi tänker ge till dem som flyttar in. Bladet ger en kortfattad information om hur samfälligheten fungerar och hänvisar till mer utförlig information på vår hemsida.

Läs informationsbladet här: https://www.idtjarnet.se/valkommen/

Informationsbladet delas nu ut till alla hushåll. Vi vill att alla ska känna till att bladet finns och vi vill fånga upp dem som inte blivit tillräckligt informerade.

Genom samfälligheten äger vi stora värden tillsammans och har ett gemensamt ansvar för att dessa förvaltas på ett bra sätt. Våra fastigheters värde är också beroende av att vårt området är välskött och trivsamt. Därför är det viktigt att känna samhörighet och ta ansvar.

Idtjärnet Västra

Samfällighetsförening

Styrelsen