Select your language at the top of the page

Städdag den 4 oktober

Höstens städdag äger rum söndagen den 4 oktober.

Det kommer att finnas tre containrar tillgängliga fr o m fredagen den 2 oktober. De
placeras vid återvinningen högst upp på Idtjärnsgatan, vid parabolen och längst upp
på Lilla Idtjärnsgatan . De är endast avsedda för trädgårdsavfall från

Gårdarna har stor frihet att organisera städningen enligt eget omdöme med tanke på
att smittspridningen ska begränsas. Städning kan exempelvis ske i omgångar i veckan
före den 4 oktober. Om en gård exempelvis behöver jord, ska gårdsombudet ta
kontakt med Ragnar Granbom

Densom känner sig tveksam till att delta i städningen på själva städdagen på grund av
smittrisk eller behöver vara frånvarande av annan orsak, kan välja att städa en annan dag. Meddela i så fall detta till gårdsombudet.

Vi påminner om att Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortfarande gäller och att de ska
följas även under städningen. De innebär att du ska:

Vara uppmärksam på symtom som kan tyda på Covid 19.

Hålla fysiskt avstånd från andra människor.

Tvätta händerna ofta.

Hosta och nysa i armvecket.

Undvika att röra ögon, näsa och mun.

Begränsa dina kontakter med andra om du är 70 år eller äldre eller i övrigt tillhör en riskgrupp
Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


Dålig ordning i sophanteringen

Under sommaren har styrelsen fått en hel del rapporter om dålig ordning i vårasoprum. Det finns flera exempel på att byggavfall har lämnats i säckar på golvet i soprum.

Andra exempel är att elektronik lämnats i soprum och att matrestersom ska läggas ikomposttunnan har lagts öppet i sopkärl eller lämnats på golvet.

Soprummen töms regelbundet av stadens entreprenör Veolia. Men sopbilen tar inte det som läggs på golvet. Det blir liggande eftersom allt avfall vägs i tunnorna vidhämtning. Vägningen ligger till grund för sophämtningsavgiften som vi betalar.

I flera fall har styrelsen fått anlita en egen entreprenör för att få bort avfall som lagts på golvet. Ett sådant uppdrag kostar föreningen d v s medlemmarna flera tusen
kronor varje gång.

Vi vill uppmana alla boende att hantera sopor och avfall på ett disciplinerat och korrekt sätt. Därför påminner vi om reglerna:

De stora tunnorna i soprummen är avsedda restavfall , det vill säga avfall som inte kan sorteras till återvinning. Inget får läggas på golvet

Den lilla tunnan är avsedd för matrester som går till kompost. I den tunnan får plast inte läggas, bara den bruna påsen.

Allt annat avfall ska sorteras för återvinning. Den f örsta sorteringen sker vidåtervinningsstationen längst upp på Idtjärnsgatan. Här läggs tidningar, förpackningar av papper, plast, metall och glas samt batterier . Återvinningsbehållarna sköts av förpackningsindustrin och är avsedda för alla inte bara för oss som bor på Idtjärn.

Det är inte tillåtet att ställa avfall utanför behållarna vid återvinningen.

Allt annat avfall som går att återvinna, ska varje hushåll själv ta hand om och lämna till en återvinningscentral . Exempel på detta är elektronik, färgburkar, möbler, lampor med mera. Detta gäller självklart också för byggavfall.

På vår hemsida beskrivs dessa regler ännu mer utförligt. Där finns också länkar till Göteborgs Stads hemsida som beskriver hur hantering av sopor och avfall går till i Göteborg.

Gå till https://www.idtjarnet.se/sopor och avfall/ och läs mer om hur det fungerar.Vi hoppas att alla på Idtjärn tar till sig denna information. Det är också viktigt att informera hantverkare om hur det fungerar. Det är självklart att byggavfall ska hanteras på annat sätt än hushållssopor.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Idtjärnet Västra Samfällighetsförening