Select your language at the top of the page

Städdag den 8 oktober

Höstens städdag äger rum söndagen den 8 oktober. Då träffas vi på våra gårdar och

gör fint i rabatter, i sandlådor, på lekplatser och gångar.

Det kommer att finnas tre containrar tillgängliga fr o m fredagen den 6 oktober. De placeras vid återvinningen högst upp på Idtjärnsgatan, vid parabolen och längst upp på Lilla Idtjärnsgatan. De är endast avsedda för trädgårdsavfall från städdagen.

Vanligt privat avfall får inte läggas i containrarna. Mer om hur vi hanterar avfall i vårt

område finns på hemsidan https://www.idtjarnet.se/sopor-och-avfall/ Där finns också länkar till relevanta sidor om avfallshantering och återvinning.

Om du bor i ett hus som du inte äger, är du självklart välkommen att delta i städdagen. För att vår boendemiljö ska hållas snygg, krävs att så många som möjligt tar ansvar och lägger ner lite tid på städning. Samfällighetsavgiften baseras bland annat på kostnaderna för att hålla området i bra skick. Ju mer vi gör själva, desto lägre kan avgiften hållas.

Gårdarna har stor frihet att organisera arbetet. Städning kan exempelvis ske i omgångar i veckan före den 8 oktober.

Den som inte kan delta i städningen på själva städdagen, kan alltså välja att städa en annan dag. Meddela i så fall detta till gårdsombudet.

Vi hoppas på stor uppslutning på städdagen!

Styrelsen

Idtjärnet Västra Samfällighetsförening

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Här finns informationsbladet som pfd för utskrift.

Kllicka på bilden.