Select your language at the top of the page

Vi städar den 12 maj

Vårens städdag äger rum söndagen den 12 maj. Då träffas vi på våra gårdar och

gör fint i rabatter, i sandlådor, på lekplatser och gångar inför sommaren.

Det kommer finnas tre containrar tillgängliga fr o m fredagen den 10 maj. De placeras vid återvinningen högst upp på Idtjärnsgatan, vid parabolen och längst upp på Lilla Idtjärnsgatan. De är endast avsedda för trädgårdsavfall från städdagen.

Vanligt privat avfall får inte läggas i containrarna. Mer om hur vi hanterar avfall i vårt område finns på hemsidan https://www.idtjarnet.se/sopor-och-avfall/  

Där finns också länkar till relevanta sidor om avfallshantering och återvinning.

Om du bor i ett hus som du inte äger, är du självklart välkommen att delta i städdagen. För att vår boendemiljö ska hållas snygg, krävs att så många som möjligt tar ansvar och lägger ner lite tid på städning. Samfällighetsavgiften baseras bland annat på kostnaderna för att hålla området i bra skick. Ju mer vi gör själva, desto lägre kan avgiften hållas.

Den som inte kan delta i städningen på själva städdagen, kan alltså välja att städa en annan dag. Meddela i så fall detta till gårdsombudet.


Du som inte kan delta i städningen på själva städdagen, kan välja att städa en annan dag. Meddela i så fall detta till ditt gårdsombud.


Fikabröd till städdagen

Alla som städar får fikabröd. Gårds-ombuden kan hämta hos Doris Pettersson, Lilla Idtjärnsgatan 21 från klockan 11.


 

 

 

 

 

 

 

Här finns informationsbladet som pfd för utskrift.

Kllicka på bilden.