Select your language at the top of the page

Städdag den 14 maj

Vårens städdag äger rum söndagen den 14 maj. Då träffas vi på våra gårdar och gör fint i rabatter, i sandlådor, på lekplatser och gångar inför sommaren.

Det kommer finnas tre containrar tillgängliga fr o m fredagen den 12 maj. De placeras vid återvinningen högst upp på Idtjärnsgatan, vid parabolen och längst upp på Lilla Idtjärnsgatan. De är endast avsedda för trädgårdsavfall från städdagen.

Vanligt privat avfall får inte läggas i containrarna. Mer om hur vi hanterar avfall i vårt område finns på hemsidan https://www.idtjarnet.se/sopor-och-avfall/ Där finns också länkar till relevanta sidor om avfallshantering och återvinning.

Om du bor i ett hus som du inte äger, är du självklart välkommen att delta i städdagen. För att vår boendemiljö ska hållas snygg, krävs att så många som möjligt tar ansvar och lägger ner lite tid på städning. Samfällighetsavgiften baseras bland annat på kostnaderna för att hålla området i bra skick. Ju mer vi gör själva, desto lägre kan avgiften hållas.

Du som inte kan delta i städningen på själva städdagen, kan välja att städa en annan dag. Meddela i så fall detta till ditt gårdsombud.


Fikabröd till städdagen

Alla som städar får fikabröd. Gårdsombuden kan hämta hos Doris Pettersson, Lilla Idtjärnsgatan 21 från klockan 11.


Tala om soporna

Sedan i höstas driver samfälligheten en kampanj för bättre ordning i hanteringen av sopor. Ordningen i soprummen behöver bli bättre. Rätt sopa ska hamna i rätt tunna och vi behöver sortera bort mer förpackningar.

Styrelsen uppmanar alla att diskutera denna fråga med sina grannar under städdagen. Hur är ordningen i soprummet? Vet alla hur sopsorteringen fungerar? Det är frågor som kan diskuteras. Gärna över en kopp kaffe.


 

 

 

 

 

Här finns informationsbladet som pfd för utskrift.

Kllicka på bilden.