Select your language at the top of the page

Städdag den 15 maj

Vårens städdag äger rum söndagen den 15 maj. Då träffas vi på våra gårdar och gör fint i rabatter, i sandlådor, på lekplatser och gångar inför sommaren.

Det kommer att finnas tre containrar tillgängliga fr o m fredagen den 13 maj. De placeras vid återvinningen högst upp på Idtjärnsgatan, vid parabolen och längst upp på Lilla Idtjärnsgatan. De är endast avsedda för trädgårdsavfall från städdagen.

Vanligt privat avfall får inte läggas i containrarna. Mer om hur vi hanterar avfall i vårt område finns på hemsidan https://www.idtjarnet.se/sopor-och-avfall/ Där finns också länkar till relevanta sidor om avfallshantering och återvinning.

Om en gård har behov av jord till rabatterna, tar gårdsombudet kontakt med Ragnar om detta.

Om du bor i ett hus som du inte äger, är du självklart välkommen att delta i städdagen. För att vår boendemiljö ska hållas snygg, krävs att så många som möjligt tar ansvar och lägger ner lite tid på städning. Samfällighetsavgiften baseras bland annat på kostnaderna för att hålla området i bra skick. Ju mer vi gör själva, desto lägre kan avgiften hållas.

Gårdarna har stor frihet att organisera arbetet. Städning kan exempelvis ske i omgångar i veckan före den 15 maj. Den som inte kan delta i städningen på själva städdagen, kan alltså välja att städa en annan dag. Meddela i så fall detta till gårdsombudet.

Vi hoppas på stor uppslutning på städdagen!

Styrelsen

Idtjärnet Västra Samfällighetsförening


Denna information finns på andra språk på www.idtjarnet.se/staddag

This information is available in other languages ​​at www.idtjarnet.se/staddag

Här finns informationsbladet som pfd för utskrift.

Kllicka på bilden.