Select your language at the top of the page

Städdag den 3 oktober

Höstens städdag äger rum söndagen den 3 oktober. Då träffas vi på våra gårdar och gör fint i rabatter, i sandlådor, på lekplatser och gångar inför vintern.

En del förarbete har gjorts under augusti och september då vissa större rabatter fräschats upp och ogräs och mossa tagits bort från gårdar och gångar med hjälp av entreprenörer som anlitats av samfälligheten.

I samband med vår städdag finns tre containrar tillgängliga från och med fredagen den 1 oktober. De placeras vid återvinningen högst upp på Idtjärnsgatan, vid parabolen och längst upp på Lilla Idtjärnsgatan. De är endast avsedda för trädgårdsavfall från städdagen.

Vanligt privat avfall får inte läggas i dessa containrar. Mer om hur vi hanterar avfall i vårt område finns på hemsidan www.idtjarnet.se/sopor-och-avfall/ Där finns också länkar till relevanta sidor om avfallshantering och återvinning.

Tala med ditt gårdsombud om något är oklart kring städdagen. Om du har förhinder på söndagen bör du anmäla detta.

Om du bor i ett hus som du inte äger, är du självklart välkommen att delta i städdagen. För att vår boendemiljö ska hållas snygg, krävs att så många som möjligt tar ansvar och lägger ner lite tid på städning.

Samfällighetsavgiften baseras bland annat på kostnaderna för att hålla området i bra skick. Ju mer vi gör själva, desto lägre kan avgiften hållas.

I motsats till städdagarna under 2020 och i våras, finns inte längre några restriktioner om hur man ska bete sig för att begränsa spridning av Covid-19. Men smittan finns fortfarande i  samhället och alla bör vara försiktiga.

Vi ser fram emot en trevlig gemensam arbetsdag den 3 oktober

Idtjärnet Västra Samfällighetsförening

Styrelsen


Denna information finns på andra språk på www.idtjarnet.se/staddag

This information is available in other languages ​​at www.idtjarnet.se/staddag

Här finns informationsbladet som pfd för utskrift.

Kllicka på bilden.