Select your language at the top of the page

Städdag den 16 maj

Vårens städdag äger rum söndagen den 16 maj. Då träffas vi på våra gårdar och gör fint i rabatter, i sandlådor, på lekplatser och gångar inför sommaren.

Det kommer att finnas tre containrar tillgängliga fr o m fredagen den 14 maj. De placeras vid återvinningen högst upp på Idtjärnsgatan, vid parabolen och längst upp på Lilla Idtjärnsgatan. De är endast avsedda för trädgårdsavfall från städdagen.

Vanligt privat avfall får inte läggas i containrarna. Mer om hur vi hanterar avfall i vårt område finns på hemsidan https://www.idtjarnet.se/sopor och avfall/ Där finns också länkar till relevanta sidor om avfallshantering och återvinning.

Alla gårdar får i år några säckar med jord för påfyllnad i rabatter. Om en gård har stort behov av jord, tar gårdsombudet kontakt med Ragnar om detta.

Om du bor i ett hus som du inte äger, är du självklart välkommen att delta i städdagen. För att vår boendemiljö ska hållas snygg, krävs att så många som möjligt tar ansvar och lägger ner lite tid på städning. Samfällighetsavgiften baseras bland annat på kostnaderna för att hålla området i bra skick. Ju mer vi gör själva, desto lägre kan avgiften hållas.

Gårdarna har stor frihet att organisera städningen enligt eget omdöme med tanke på att smittspridningen ska begränsas. Städning kan exempelvis ske i omgångar i veckan före den 16 maj.

Den som känner sig tveksam till att delta i städningen på själva städdagen på grund av smittrisk eller behöver vara frånvarande av annan orsak, kan alltså välja att städa en annan dag. Meddela i så fall detta till gårdsombudet.


Vi påminner om att Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortfarande gäller och att de ska följas även under städningen.

Läs mer på
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd beredskap/utbrott/aktuella utbrott/covid 19/skydda dig och andra/


Denna information finns på andra språk på www.idtjarnet.se/staddag

This information is available in other languages ​​at www.idtjarnet.se/staddag

Här finns informationsbladet som pfd för utskrift.

Kllicka på bilden.