Select your language at the top of the page

Städdag den 17 maj

Vårens städdag äger rum den 17 maj samtidigt som Corona-epidemin lägger en mörk skugga över oss.

Det kommer att finnas tre containrar tillgängliga fr o m fredagen den 15 maj, De placeras vid återvinningen högst upp på Idtjärnsgatan, vid parabolen och längst upp på Lilla Idtjärnsgatan.

Många stora planteringar har städats och klippts ned tidigare vår. Det innebär att arbetet inte blir lika betungande denna gång.

Vi är i ett helt unikt läge med tanke på Corona-pandemin och hälsa måste just nu prioriteras före städning.

Den som känner sig tveksam till att delta i städningen på själva städdagen på grund av smittrisk, kan välja att städa en annan dag. Det går också att meddela gårdsombudet att man står över denna gång,

Varje gård har stor frihet att organisera städningen enligt eget omdöme med tanke på att smittspridningen ska begränsas. Städning kan exempelvis ske i omgångar i veckan före den 17 maj.

Det är mycket viktigt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs även under städningen. De innebär att du ska:

  • Stanna inne om du är sjuk.
  • Vara uppmärksam på symtom som kan tyda på Covid-19.
  • Hålla fysiskt avstånd från andra människor.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Hosta och nysa i armvecket.
  • Undvika att röra ögon, näsa och mun.
  • Begränsa dina kontakter med andra om du är 70 år eller äldre eller i övrigt tillhör en riskgrupp.

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Denna information finns på andra språk på www.idtjarnet.se/staddag

This information is available in other languages ​​at www.idtjarnet.se/staddag

Här finns informationsbladet som pfd för utskrift.

Kllicka på bilden.