Select your language at the top of the page

Tack! Nu går vi vidare

Tusen tack till alla på Idtjärn som ansträngt sig för att göra rätt med sina sopor. Rapporter från de olika soprummen säger att läget förbättrats sedan kampanjen ”Gör rätt med soporna” startades tidigare i höstas.

Det har blivit mycket bättre i de bruna tunnorna för matavfall. Mängden restavfall har minskat i de gröna tunnorna. Ordningen i miljösoprummen har blivit bättre.

Det finns undantag. I en del soprum ställs fortfarande in avfall på golvet. Sorteringen av förpackningar kan bli bättre.

Vi kommer fortsätta att påminna om hur sophanteringen ska fungera. Vi vill också ta nya steg – både för att få ett mer hållbart samhälle, men också för att minska kostnaderna.

Dyrare sophämtning

Avgiften för sophämtning ökar kraftigt nästa år. Detta drabbar mest de gröna tunnorna för restavfall och påverkar oss alla eftersom detta betalas av samfällighetsavgiften som alla betalar in. Ju tyngre innehållet i tunnorna är när de töms, desto dyrare blir det för oss alla. Om sopavgiften ökar för mycket, finns risk att samfällighetsavgiften måste höjas.

Ett enkelt sätt att spara pengar är att alla sorterar bort allt som går att återvinna: förpackningar av papper, glas, plast och metall. Ett annat sätt är att aldrig lägga matavfall i de gröna tunnorna. Kompost är tungt. Om det istället läggs i de bruna tunnorna, så kostar det inget vid tömningen.

Styrelsen återkommer i denna fråga efter årsskiftet. Fler soprum kommer att få behållare för återvinning av förpackningar.

Dyrare vatten

Även vattnet blir dyrare nästa år. Det går upp med åtta procent. Kostnaden för 2023 års första tre månader, kommer på den faktura som ska betalas i maj.

God Jul

och 

Gott Nytt År

önskar styrelsen

alla boende

på Idtjärnet.