Select your language at the top of the page

Besiktning av garagen

Under oktober och november ska alla garage på Idtjärnsgatan och Lilla Idtjärnsgatan besiktigas. Detta görs varje år för att säkerställa att garagen används på rätt sätt.

Om besiktningen visar att ett garage används i strid mot reglerna, får den fastighetsägare som disponerar garaget ett påpekande och en uppmaning att åtgärda felet. Om rättelse inte sker kan samfällighetsföreningen vidta åtgärder på fastighetsägarens bekostnad.

För att alla ska han en möjlighet att göra rätt, finns reglerna på baksidan av detta informationsblad. Reglerna finns även på föreningens hemsida.

Reglerna innebär i korthet följande:

o Garageplatsen får bara användas till fordon. Inte som förråd eller annan verksamhet.

o Brännbara vätskor eller brandfarliga varor får absolut inte förvaras i garaget.

o Eluttaget i taket får endast användas till garageportens motor.

o Det låsbara förrådets galler får flyttas inåt om det krävs för att få plats med ett långt fordon.

Reglerna finns här https://www.idtjarnet.se/garageregler/

 

Den kommande besiktningen syftar också till att säkerställa att alla garage verkligen används till fordon. Det är brist på p-platser i vårt område. De senaste åren har ett fåtal nya p-platser skapats, men det finns inga möjligheter att öka på antalet. Vi har inte mer mark att tillgå.

 

Inga brandfarliga ämnen i garagen.

Denna kontakt får bara användas till garageportens motor.